leerlijnen

KunstKrul

educatieve procjecten voor het basisonderwijs en erfgoedinstellingen

Canonhelden Special


Maak je eigen keuze uit het progamma Canonhelden. 


5 helden, 5 voorwerpen, 5 verhalen en 5 inspirerende lessen voor de prijs van €15


Of ga je voor uitgebreide helden?

Dan doe je alles 10x!

Dat beleef je al voor €25


Aanvragen? stuur een mailtjecontactgegevens

06-44976518

info@kunstkrul.nl

KVK 72718102 Leerkracht ziek?

Geen paniek,

bel Verhalenfabriek!


06-22463405

francine@verhalenfabriek.nl

verhalenfabriek.nlLeerlijnen


Cultuureducatie valt onder het leergebied Kunstzinnige oriëntatie, zoals ogesteld door het Ministerie OC&W. Dit leergebied omvat drie kerndoelen:


  • De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
  • De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
  • De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

 

Erfgoededucatie valt zowel onder het leergebied Kunstzinnige oriëntatie als onder het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld. In dit laatste leergebied oriënteren leerlingen zich op hun omgeving, waarbij ze onder andere gebruik maken van cultureel erfgoed. Erfgoed is nauw verbonden met geschiedenis en het ontwikkelen van historisch besef, dat ook onder laatstgenoemd leergebied valt. (bron; cultuurplein.nl)


Leerstijlen van Gardner

Bij KunstKrul verweven we erfgoed steeds in de projecten en programma's. Daardoor ontstaat diversiteit en een op elkaar afgestemd programma. We doen dit op basis van de leerstijlen van Garder; ieder mens leert immers op een andere manier. Bij KunstKrul kan dan ook een keuze worden gemaakt uit verschillende verwerkingen en uitgangspunten; drama, beeldend, muziek, filosofie, culinair en literatuur. Allemaal mag natuurlijk ook!

De Gouden Eeuw

een rijke lijn met o.a. Michiel de Ruyter, de VOC, Rembrandt, Amsterdam, Blaue en de Slavernij.

De Eenheidsstaat

behandelt de 18e eeuw met o.a. Willem I, Napoleon, de Patriotten.

De moderne samenleving

behandelt de industrialisatie en de sociale groei: met Het wetje van Van Houten, Aletta Jacobs, Max Havelaar en Vincent van Gogh

Een tijd van oorlogen

Een donkere periode in de 20e eeuw; WO-I & WO-II, maar ook Anne Frank en de onafhankelijkheid van Indonesië


De nieuwe lijnen vanaf 2020: 


Nederland Waterland

Met: o.a. de Romeinse Limes, Vikingen en de Beemster

Zingeving en levensbeschouwing

met o.a. De Opstand en Anne Frank

Taal, Kunst & Cultuur

Met o.a. Maria van Bourgondië, Rembrandt en Annie M.G Schmidt

Kennis Wetenschap en Innovatie

Met o.a. de Atlas Maior en Aletta Jacobs

Sociale ongelijkheid

Met o.a. VOC & WIC, de Patriotten en Max Havelaar

Politiek en Samenleving

Met o.a. Willem van Oranje, Napoleon en WO I & WO II

Wereldeconomie

Met o.a. Michiel de Ruyter, Slavernij en de Eerste Spoorlijn


 

'Van Nul tot Nu'; een schoolbrede lijn

Een langlopende algemene leerlijn voor de hele school of een deel daarvan; bijvoorbeeld groep 5-8.

De leerlingen komen in aanraking met de belangrijkste historische gebeurtenissen uit de Nederlandse Geschiedenis en beleven deze op multidisciplinaire wijze.

 

Een groep krijgt een aantal gastlessen per jaar, waarna de groepseerkracht naar eigen inzicht vervolg geeft aan de lijn., bijvoorbeeld naast en met de op school aanwezige methode. De insteek van de verwerkingen is facultatief en sluit zo aan bij de visie en de wens van de school. Deze leerlijn is in de uitvoering dus op maat vorm te geven.

Met 'Van Nul tot Nu' geeft een school direct haar geschiedenis-, cultuur- en erfgoedonderwijs vorm.

 

De leerlijn voorziet in projectkoffers met passende materialen, een inspiratiebrief voor docenten en 5 lessen per schooljaar.

Desgewenst en aanvullend  kan een bezoek aan een passende (erfgoed-) locatie gebracht worden.

 

aanvragen?

Leerlijnen zijn af te nemen op basis van offerte,

Meer info of aanvragen? info@kunstkrul.nl


De lijnen

De leerlijnen zijn thematisch vormgegeven; alle groepen werken gedifferentieerd  binnen een gezamenlijk thema. Een leerlijn bestaat uit minimaal 5 vensters/onderwerpen (5 lessen binnen historische samenhang en context van de gekozen lijn..

De leerlijnen zijn  een goede basis voor een (breed) schoolproject en sluiten daarnaast aan bij de actualiteit, zie daarvoor de pagina 'thema's' .

 

Het basispakket omvat 5 lessen, lesmateriaal en een lesbrief voor de docenten met aanvullende lesideeen.

Facultatief kunnen er extra (expressie-)lessen worden afgenomen. De volgende lijnen zijn beschikbaar;